Overslaan en naar de inhoud gaan

Noordse nachtegaal Luscinia luscinia

Indeling

Muscicapidae [familie]
Luscinia [genus] (3/2)
luscinia [soort]

De Noordse Nachtegaal heeft een meer noordelijke en oostelijke verspreiding dan de tweelingsoort Nachtegaal. In voormalig Oost-Duitsland en vooral in Polen is de soort op veel plaatsen een talrijke verschijning. De soort bezet vochtiger habitats dan de Nachtegaal en komt voor in half-open tot besloten, waterrijke landschappen met vochtig, jong bos met een rijke struik- en kruidlaag. Noordse Nachtegalen trekken vroeg in het najaar in zuidoostelijke richting weg uit Europa om in Oost-Afrika te overwinteren. In mei keert de soort terug in de broedgebieden. In Nederland is de Noordse Nachtegaal een zeldzame soort (tot en met 2000 41 gevallen; van den Berg & Bosman 2001). Hij wordt hooguit enkele keren per jaar waargenomen; het betreft vrijwel steeds zingende vogels in mei-juni die opduiken in de noordelijke helft van Nederland.

Bron

Auteur(s)

Beusekom, R. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.