Overslaan en naar de inhoud gaan

Nachtegaal Luscinia megarhynchos

Foto: Kees Venneker

Indeling

Muscicapidae [familie]
Luscinia [genus] (3/2)

Het Euraziatische verspreidingsgebied van de Nachtegaal strekt zich oostelijk uit tot in Rusland en reikt in zuidelijke richting tot aan de Atlas in Noord-Afrika. Nederland vormt, samen met het zuidoosten van Engeland, de noordwestgrens van de Europese verspreiding, waarvan het zwaarte­punt rond de Middellandse Zee ligt. In ons land arriveert de hoofdmacht vanaf half april. Doortrek vindt vrijwel niet plaats omdat er ten noorden van ons land amper Nachtegalen broeden. Eind augustus zijn vrijwel alle Nederlandse Nachtegalen op weg naar hun overwinteringsgebieden in de westelijke delen van Midden-Afrika. Het voedsel bestaat uit insecten die op de grond gezocht worden, vooral op een dikke strooisellaag. 

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.