Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Tapuit Oenanthe oenanthe

Foto: Kees Venneker

Indeling

Oenanthe [genus]
(8 soorten in totaal / 1 gevestigd)
oenanthe [soort] (2/1)

Indeling

Oenanthe [genus]
(8 soorten in totaal / 1 gevestigd)
oenanthe [soort] (2/1)

De Tapuit broedt in grote delen van Eurazië, van gebergten tot in laagvlakten en rivierdelta’s. De soort komt noordelijk voor tot boven de poolcirkel en zuidelijk tot in Noord-Afrika. Vrijwel alle Europese Tapuiten overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. De soort bewoont open terrein met lage begroeiing afgewisseld door kale, zandige of rotsige plekken. Vanaf uitkijkposten worden de baltsvluchten ondernomen; het voedsel, insecten en andere ongewervelden, wordt meest rennend bemachtigd. Tapuiten nestelen in holen tussen de rotsen of in de grond, in ons land voornamelijk in oude konijnenholen, maar ook wel onder weggeworpen of aangespoelde voorwerpen, in steenhopen, onder takkenbossen of op andere plekken. De Nederlandse broedvogels arriveren overwegend in april en hebben eind september het land verlaten.

Bron

Auteur(s)

Dijksen, L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.