Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Phoenicurus [genus]
(2 soorten in totaal / 2 gevestigd)
ochruros [soort] (2/1)

Van oorsprong is de Zwarte Roodstaart een broedvogel van gebergten in Midden- en Zuid-Europa. De soort vertoont een voorkeur voor droge, zonnige gebieden met een korte, open vegetatie; natte terreinen, bossen en hoge gewassen worden gemeden. Doordat hij zich aanpaste aan menselijke bebouwing heeft de Zwarte Roodstaart zich vanuit het gebergte over het laagland kunnen verbreiden. Het overgrote deel van de Nederlandse broedvogels trekt weg naar het westelijk mediterrane gebied. De meeste territoria worden tussen half maart en eind april weer bezet. Met noemenswaardige doortrek uit Scandinavië hoeven we, gezien de kleine broedpopulatie daar, nauwelijks rekening te houden. De onmiskenbare zang is vrijwel alleen ’s morgens heel vroeg te beluisteren. De Zwarte Roodstaart nestelt in spleten en gaten, uitsluitend op of rond gebouwen of in steenhopen, zoals op bouwterreinen, in nieuwbouwwijken, industriegebieden, op spooremplacementen, boerderijen en andere bouwwerken. Jaarlijks worden 2-3 legsels broedsels gestart. Het voedsel bestaat uit insecten en spinnen. 

Bron

Auteur(s)

Teixeira, R.M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.