Overslaan en naar de inhoud gaan

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Muscicapidae [familie]
Phoenicurus [genus] (2/2)

Als echte trekvogel broedt de Gekraagde Roodstaart wijd verspreid in geheel Europa en overwintert hij in Afrika ten zuiden van de Sahara. In Nederland arriveren de allereerste vogels eind maart of begin april, en vanaf dat moment is er veel doortrek te verwachten. Het broeden begint pas in mei; vaak worden er twee legsels grootgebracht. De gevarieerde broedhabitat omvat vooral de randen van open (middel)oude grove dennenbossen, dichtgroeiende heidevelden, landgoedbossen en uitgegroeide grienden, maar ook houtwallen, hoogstamboomgaarden, oude boeren­erven, parken en villawijken. Het nest wordt gemaakt in een (boom)holte, spleet of nestkast, waarbij concurrentie wordt ondervonden van vroeg nestelende holenbroeders. Het voedsel bestaat uit insecten. De aanwezigheid van een territorium is het beste vast te stellen aan de hand van de zang, die vooral rond zonsopkomst ten gehore wordt gebracht. Mannetjes van geïsoleerde paren zingen weinig en kunnen daardoor onopgemerkt blijven.

Bron

Auteur(s)

Teixeira, R.M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.