Overslaan en naar de inhoud gaan

Paapje Saxicola rubetra

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Muscicapidae [familie]
Saxicola [genus] (4/2)
rubetra [soort]

Het Paapje heeft een ruime verspreiding in vooral Noordoost- en Oost-Europa, waar de ongeveer twee miljoen paren bijna 90% van de Europese populatie uitmaken. Meer naar het westen en zuiden van Europa is de verspreiding aanmerkelijk minder dicht en gaat het om hooguit 250.000 paren. Vooral hier is de soort in veel landen op de Rode Lijst van bedreigde soorten terechtgekomen. Paapjes overwinteren in de Sahel-zone en in tropisch Oost-Afrika. Onze broedvogels arriveren meestal in het laatst van april en begin mei en beginnen vrij snel met de nestbouw. De nesten, die 5-7 lichtblauwe eieren bevatten, liggen goed verborgen tussen graspollen, kruiden of in dode overjarige vegetatie, vaak in perceelsranden, bermen, greppels en slootkanten. De eileg piekt in mei, met een uitloop tot begin juli. De jongen, die hun nest veelal verlaten voor ze vliegvlug zijn, maken zich kenbaar via doordringende snerpende bedelroepjes. In juli-augustus zijn de meeste Paapjes van de broedplaatsen verdwenen.

Bron

Auteur(s)

Dijk, A. J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.