Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Roodborsttapuit Saxicola rubicola

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Muscicapidae [familie]
Saxicola [genus] (4/2)
rubicola [soort]

Nederland ligt aan de noordwestgrens van het Europese verspreidingsgebied van de Roodborsttapuit, dat zuidelijk tot Noord-Afrika reikt. Onze Roodborsttapuiten overwinteren op het Iberisch Schiereiland, Marokko en Algerije, mogelijk deels ook in Frankrijk, België of eigen land. De meeste vogels keren vanaf eind februari terug in de broedgebieden om deze in oktober weer te verlaten. Het nest wordt in heide en duin gebouwd tussen struweel op of net boven de grond, in cultuurland vaak in slootkanten en greppels, soms ook op dijktaluds (Zeeuws-Vlaanderen). Roodborsttapuiten leven van insecten en andere kleine geleedpotigen, die vaak vanaf een hogere zitplaats worden gegrepen. 

Bron

Auteur(s)

Noorden, B. van

Publicatie