Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Buidelmees Remiz pendulinus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Remizidae [familie]
Remiz [genus] (1/1)
pendulinus [soort]

Buidelmezen hebben zich in Europa, vanuit een oostelijke bakermat, in enkele golven westwaarts uitgebreid. Ze broeden tegenwoordig van Zuid-Zweden tot in Zuid-Spanje, met echter opvallende hiaten zoals in het grootste deel van Frankrijk. Tijdens een expansiegolf vanaf medio jaren zestig (Flade et al. 1986) werd ook Nederland bereikt, waar sinds 1981 jaarlijks gebroed wordt. Onze broedvogels overwinteren hoofdzakelijk aan de Franse Atlantische kust bij de monding van de Gironde. De insectivore Buidelmees bewoont in Nederland gradiënten van rietland naar ooibos, maar ook opslag van wilg en berk langs plassen of op opspuitterreinen. Van april tot in juli gaan de vogels opeenvolgende partnerschappen aan. Broedsels worden als regel door één oudervogel grootgebracht. Het mannetje start de bouw van de nestbuidel en lokt een vrouwtje aan. Samen bouwen ze het nest af en tijdens de leg verkast het mannetje om zijn kunst elders te herhalen. Met vorderend seizoen scheept ook het vrouwtje wel ‘haar’ man met nest en legsel op (Schönfeld 1994).

Bron

Auteur(s)

Bekhuis, J., Diermen, J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.