Overslaan en naar de inhoud gaan

Zanglijster Turdus philomelos

Foto: Reinder Strating

Indeling

Turdidae [familie]
Turdus [genus] (10/4)
philomelos [soort]

De Nederlandse Zanglijsters brengen de winter goeddeels door in Frankrijk en Engeland. De vroegste vogels bezetten al vanaf februari hun broedplaatsen. Noordelijke populaties kunnen nog tot in mei, wanneer onze broedvogels allang op eieren zitten, in West-Nederland doortrekken. De Zanglijster broedt in een breed scala aan habitattypen. In het algemeen zijn bossen op met regenwater gevoede, verzuringsgevoelige bodems minder aantrekkelijk dan bossen op kalkrijke grond in erosiedalen, gevormd door - of in contact met - rivierwater. Favoriet zijn hakhout (es, wilg) en structuurrijk vochtig loofbos met een rijke ondergroei van vogelkers, hazelaar, els of haagbeuk. Vooral in populieren-, wilgen- en essenbossen op leem, lemig zand en zavelige klei vindt de soort zijn optimum. Het feit dat veel van dit bos, net als grienden en elzenhakhout, op rabatten met tussenliggende natte greppels is gezet, trekt de Zanglijster aan. Hoger gelegen dekzanden en stuwwallen met aanplant van naaldhout zijn minder geschikt, al bieden de gradiƫntrijke overgangen met ouder en structuurrijk loofbos weer veel moois voor de soort. In vochtig bos wordt deze aantrekkingskracht veroorzaakt door een uitbundige huisjesslakkenpopulatie (vooral gestreepte huisjesslak) die de Zanglijster als geen ander exploiteert. Al zijn slakken periodiek hoofdvoedsel, wormen, duizendpoten, keverlarven, rupsen en - vanaf de late zomer - bessen en fruit zijn evenzo belangrijke voedselbronnen.

Bron

Auteur(s)

Diermen, J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.