Overslaan en naar de inhoud gaan

Zanglijster Turdus philomelos

Foto: Reinder Strating

Indeling

Turdidae [familie]
Turdus [genus] (10/4)
philomelos [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieAtlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Broedvogel in Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en een groot deel van Rusland en de Kaukasus. Standvogel in westelijk en zuidelijk Europa en gebieden rondom de Zwarte en Kaspische Zee. Wintergast in het Middellandse Zeegebied en delen van Zuidwest-Azië. In Nederland een zeer talrijke broedvogel, wegtrekkend en doortrekker en wintergast in groot aantal.

Publicaties

  • Collar, N. 2020. Song Thrush (Turdus philomelos), version 1.0. [link]
  • Vogelgids (Vogelbescherming Nederland). [link]