Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote lijster Turdus viscivorus

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Turdidae [familie]
Turdus [genus] (10/4)
viscivorus [soort]

Grote Lijsters broeden in Europa van het noorden van Fenno-Scandinavië tot aan de Straat van Gibraltar. De oostgrens van de verspreiding ligt diep in Rusland. In West-Europa zijn Grote Lijsters schaars in stedelijke gebieden en uitgestrekte bossen en het talrijkst in halfopen cultuurland en gefragmenteerde bosgebieden. In Nederland begint het gros van de paren in de eerste week van april met broeden en wordt in mei een tweede legsel geproduceerd (Ottens 2001). De nesten zijn doorgaans op 7-10 m hoogte op karakteristieke wijze in de boom geplaatst, steevast in de kroon of in de driehoek tussen een (dikke) tak en de stam. Hoewel de meeste nesten in loofbomen worden gevonden, worden naaldbomen geenszins gemeden. Het leeuwendeel van het voedsel bestaat uit regenwormen en andere ongewervelden, daarnaast worden ook bessen en zaden gegeten. Grote Lijsters verblijven jaarrond in Nederland, maar gedurende het winterhalfjaar zijn de aantallen duidelijk lager dan in de broedtijd. Vanaf begin februari stroomt Nederland weer vol met Grote Lijsters. 

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.