Overslaan en naar de inhoud gaan

Heggenmus Prunella modularis

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Prunellidae [familie]
Prunella [genus] (3/1)
modularis [soort]

De Heggenmus is een vrijwel exclusieve Europese soort die alleen ontbreekt in het hooggebergte, delen van Rusland en droge gebieden rond de Middellandse Zee. Buiten Europa komt hij alleen voor in Turkije, Iran en - geïntroduceerd - in Nieuw Zeeland. Het nest wordt doorgaans gebouwd in dicht struikgewas, zelden hoger dan 2 m. In het stedelijk gebied worden vaak coniferen­hagen benut, net als klimop, berberisstruiken of andere vegetaties die veel dekking geven. De bodem mag in de broedhabitat niet over grotere oppervlakte dichtbegroeid zijn, aangezien Heggenmussen een groot deel van de tijd op de grond foerageren. De vogels zingen vanaf opvallende zangposten, met een voorkeur voor de hogere struiken of boompjes binnen het territo­rium. Daken, antennes en hekwerken voldoen echter evenzeer. De Nederlandse Heggenmussen zijn standvogels die in de winter gezelschap krijgen van noordelijker broedvogels.

Bron

Auteur(s)

Eggenhuizen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.