Overslaan en naar de inhoud gaan

Pimpelmees Cyanistes caeruleus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Paridae [familie]
Cyanistes [genus] (2/1)
caeruleus [soort]

Als een van de talrijkste broedvogels van Noordwest-Europa komt de Pimpelmees niet alleen voor in goed ontwikkeld loofbos met veel eiken, maar ook in naaldbos, uitgroeiend struweel en opgaand groen in landelijk en stedelijk gebied. Het ophangen van nestkasten draagt zeker bij aan de vestiging in laatstgenoemde, minder ideale habitats. Het voedsel is zeer variabel en vooral afhankelijk van aanbod en concurrentie. Larven van galwespen en galmuggen, schild- en bladluizen staan vaak hoog op de menulijst. In de broedtijd vormen rupsen en larven van kevers en muggen voor zowel ouders als jongen een belangrijke voedselbron. Zaden en noten zijn onmisbaar om de winter door te komen. De Pimpelmees is de meest acrobatische van onze mezen en foerageert vooral aan de toppen van twijgen en hangend aan bladeren. Wintervoedering wordt gretig geaccepteerd, maar schijnt nauwelijks invloed op de overlevingskansen te hebben. De meeste Nederlandse Pimpelmezen overwinteren nabij de broedplaats. Strenge winters vormen samen met natte, koude voorjaren een belangrijke populatieregulerende factor. Of het aandeel wegtrekkers bij ons afneemt, net als in een populatie bij Braunschweig in Noord-Duitsland (Winkel & Frantzen 1991), is niet bekend. 

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.