Overslaan en naar de inhoud gaan

Wielewaal Oriolus oriolus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Oriolidae [familie]
Oriolus [genus] (1/1)
oriolus [soort]

In Nederland, gelegen aan de noordrand van het broedareaal, zijn Wielewalen aanwezig van eind april tot in september. Ze vertonen hier een voorkeur voor bossen in beek- en rivierdalen en de randen van duinen en stuwwallen. In optimale habitat, zoals beekbegeleidend loofbos en ouder populierenbos, levert territoriumkartering vaak meer dan 10 paren per 100 ha bos op. In spaarzaam bebost landschap is de dichtheid lager en houden de broedvogels er, in de periode dat ze jongen voeden, grote voedselterritoria op na. De voor tellers zo belangrijke zangactiviteit strekt zich, gebaseerd op telemetrie-onderzoek in Sleeswijk-Holstein, in aaneengesloten broekbos over een grotere oppervlakte uit (15-60 ha, met flinke onderlinge overlap) dan in geïsoleerde bosjes (2-17 ha). Echt territoriaal zijn Wielewalen alleen in een gebied van enkele hectares rond de nestplaats. Naast jubelzang en stralend gele veren beschikt de Wielewaal over een bij territoriale zangvogels unieke eigenschap: eenjarige vogels kunnen broedparen helpen bij het voeden van hun jongen. Dit fenomeen treedt vooral op in relatief open landschappen met weinig broedparen die ieder een groot activiteitsgebied hebben, maar in algemene zin ook in koude en natte zomers (Baumann 1999). Voedsel, hoofdzakelijk rupsen en vlinders, wordt veelal hoog in de kroonlaag gezocht.

Bron

Auteur(s)

Diermen, J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.