Overslaan en naar de inhoud gaan

Graszanger Cisticola juncidis

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Cisticola [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
juncidis [soort] (1/1)

Indeling

Cisticola [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
juncidis [soort] (1/1)

De Graszanger bereikt in Nederland de noordwestgrens van zijn verspreidingsgebied. Het zwaarte­punt van de verspreiding ligt in de landen rondom de Middellandse Zee, in Afrika ten zuiden van de Sahara en in het zuiden en zuidoosten van Azië. Sinds het begin van de 20e eeuw heeft de soort zich langs de kusten van West-Europa sterk uitgebreid in noordelijke richting. In de nazomer van 1972 werd Nederland bereikt en verbleef een zingende vogel enkele weken op de Makkumer Noordwaard. Twee jaar later kon op dezelfde plaats voor het eerst broeden worden bewezen. Sindsdien waren er in Nederland vrijwel jaarlijks territoriumhoudende Graszangers aanwezig. De soort gedraagt zich als standvogel, ook in nieuw bezette gebie­den. Graszangers broeden in boomloze gebieden met lang gras, zeggen en/of biezen. In warmere streken wordt ook wel gebroed in daar qua structuur op lijkende landbouwgewassen. Het flesvormige nest met zij-ingang is een kunstig met spinrag bijeen gehouden toefje plantenstengels dat zich meestal 10-50 cm boven de grond bevindt. De soort leeft van insecten(larven) die op de grond of tussen de vegetatie worden gevangen. 

Bron

Auteur(s)

Castelijns, H.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.