Overslaan en naar de inhoud gaan

Taigaboomkruiper Certhia familiaris

Indeling

Certhia [genus]
(2 soorten in totaal / 2 gevestigd)
familiaris [soort] (2/1)

Indeling

Certhia [genus]
(2 soorten in totaal / 2 gevestigd)
familiaris [soort] (2/1)

In Nederland onderscheiden we twee ondersoorten van de Taigaboomkruiper. De ondersoort familiaris broedt in Noord- en Oost-Europa en is in ons land een vrijwel jaarlijkse doch zeld­zame wintergast tussen september en maart (van den Berg & Bosman 2001). De ondersoort macrodactyla, ook wel aangeduid als Kortsnavelboomkruiper, broedt en overwintert in continentaal West-Europa. Zijn verspreidingsgebied, waartoe tegenwoordig ook Nederland behoort, bevindt zich ten zuid(west)en van dat van de noordelijke ondersoort. De Taigaboomkruiper kent in grote delen van Midden- en West-Europa een overlap in verspreidingsgebied met de Boomkruiper, hoewel de Taigaboomkruiper algemener is in bergachtige regio’s. De soort broedt in holten en spleten in bomen, waar in april-juli doorgaans twee legsels worden voortgebracht.

Bron

Auteur(s)

Schepers, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.