Overslaan en naar de inhoud gaan

Veldleeuwerik Alauda arvensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Alaudidae [familie]
Alauda [genus] (1/1)
arvensis [soort]

Het verspreidingsgebied van de Veldleeuwerik bestrijkt de vrijwel volledige Palearctis. De soort ontbreekt in Europa alleen in het uiterste noorden. Buiten de voormalige Sovjet-Unie herbergen Polen, Duitsland en Spanje de grootste broedpopulaties. In ons land als nestjong geringde vogels trekken weg tot Zuidwest-Frankrijk of Engeland. Mogelijk overwintert een deel van de broedvogels in eigen land, aangevuld met Fenno-Scandinavische en wellicht Russische vogels, die ook talrijk doortrekken. Tijdens het broedseizoen worden meestal 2-3 broedsels geproduceerd.

Bron

Auteur(s)

Hoff, J. van 't

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.