Overslaan en naar de inhoud gaan

Staartmees Aegithalos caudatus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Aegithalos [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
caudatus [soort] (2/1)

Het broedareaal van de Staartmees bedekt geheel Europa, behalve IJsland en het uiterste noorden, en strekt zich uit tot aan Kamtsjatka en Japan. De in Nederland broedende ondersoort euro­paeus is standvogel. Hij komt voor in alle typen bos en overige landschappen met voldoende bomen en struiken. De optimale broedhabitat kent een gevarieerde, rijk gestructureerde struik­laag, met veel afwisseling tussen dekking en open ruimte. Buiten het broedseizoen leven Staartmezen in familiegroepjes van meestal 5-20 individuen. Deze groepjes zwerven rond binnen een vast gebied van 20-25 ha en verdedigen dit tegen andere groepjes. Aan het eind van de winter leidt contact tussen buurgroepjes tot balts en paarvorming. Gepaarde vrouwtjes voegen zich vervolgens bij de groep van de mannelijke partner. Vanaf het begin van de nestbouw vervaagt de groepsstructuur, hoewel de paren nog wel groepsgewijs blijven overnachten. Pas wanneer de koepel van het nest voltooid is, scheiden de paren zich af van de groep. Succesvolle ouderparen worden bij het grootbrengen van de jongen vaak geholpen door vogels waarvan het broedsel mislukt is. Meestal gaat het hierbij om mannelijke vogels die hun broers bijstaan. Dit gedrag verhoogt de overlevingskans van uitvliegende jongen en vormt een compensatie voor het opvallend hoge aandeel mislukte nesten (Glen & Perrins 1988, Wirthmüller 1997).

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.