Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Staartmees Aegithalos caudatus

Foto: Wijnand van Buuren