Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Muscicapidae [familie]
Ficedula [genus] (3/1)
hypoleuca [soort]

In de noordelijke helft van Europa broeden minimaal 4,7 miljoen paar Bonte Vliegenvangers, en dan is Rusland hier nog niet eens bij meegerekend. In Duitsland is deze insecteneter wijd verbreid en talrijk, maar in Vlaanderen is hij veel schaarser, met de hoogste dichtheden in het noorden van de provincie Antwerpen. Bonte Vliegenvangers uit West-Europa overwinteren in tropisch West-Afrika ten zuiden van de Sahel. De vestiging als broedvogel in Nederland vond plaats aan het begin van de 20e eeuw. Van de in ons land broedende zangvogels is de Bonte Vliegenvanger, samen met Koolmees en Pimpelmees, het sterkst afhankelijk van kunstmatige nestgelegenheid. Het is aannemelijk dat zeker 90% van de populatie in nestkasten broedt (Boele et al. 2001). Natuurlijke nestholten, vaak oude spechtenholen, worden in Nederland vooral aangetroffen in berken, maar ook in eiken, beuken, tamme kastanjes en robinia’s. Het gemak waarmee nestkasten, ook elders, geaccepteerd worden droeg zeker bij tot de expansie die in de 20e eeuw in Europa plaatsvond.

Bron

Auteur(s)

Boele, A.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.