Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Raaf Corvus corax

Foto: Franklin Peter Behrens

Indeling

Corvidae [familie]
Corvus [genus] (7/4)
corax [soort]

De Raaf bewoont grote delen van Noord-Amerika, Europa en Azië. In West-Europa ontbreekt de soort in het oosten van Engeland en in grote delen van West- en Noord-Frankrijk, de Benelux en West-Duitsland. In berggebieden wordt genesteld in rotswanden en daar waar deze niet voorhanden zijn, in bomen. In Nederland broeden Raven voornamelijk in grove dennen, in uitzonderingsgevallen ook in andere boomsoorten. Het dieet van de Raaf is extreem variabel. In grote delen van zijn verspreidingsgebied is aas een belangrijke voedselbron, maar insecten, kleine zoogdieren, eieren en jonge vogels, zaden, vruchten en menselijk afval (vuilnisbelten) kunnen in bepaalde jaargetijden een belangrijk deel van het dieet uitmaken. Naar het voedsel van Nederlandse Raven is nooit een echte studie uitgevoerd, maar de fragmentarische analyses van braakballen wijzen erop dat ze in voedselkeus niet verschillen van hun buitenlandse soortgenoten. De territoria zijn in Nederland het gehele jaar bezet. Enkele paren starten al in de eerste dagen van februari met de eileg, maar het gros begint eind februari of begin maart. Vliegvlugge jongen kunnen worden waargenomen vanaf half april, maar families blijven gedurende een lange periode bij elkaar. Raven zijn pas na enkele jaren geslachtsrijp en beginnen in de regel niet voor hun vierde levensjaar met broeden, al bezetten sommige vogels mogelijk wel eerder een territorium (Bijlsma et al. 2001).

Bron

Auteur(s)

Renssen, T., Manen, W. van

Publicatie