Overslaan en naar de inhoud gaan

Roek Corvus frugilegus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Corvidae [familie]
Corvus [genus] (8/4)
frugilegus [soort]

De Roek broedt in de gematigde streken van Europa en Azië. Hoewel uit het buitenland ko­lonies van 16.000 (Hongarije) en 9000 paren (Duitsland) bekend zijn, komen de Nederlandse zelden in de buurt van de 1000. De nesten worden doorgaans in hoge bomen gebouwd, met een voorkeur voor vrijstaande boomgroepen, soms tussen nestelende Blauwe Reigers. De Nederlandse Roeken zijn grotendeels standvogel. Waarschijnlijk vertoont hun trekgedrag overeenkomsten met dat van Duitse Roeken waarvan slechts een kwart wegtrekt, vooral jonge dieren die gemiddeld 374 km afleggen (Ruge 1986). Roeken benutten een breed spectrum aan bodeminsecten en andere ongewervelden, maar ook plantaardig materiaal waaronder zaaizaad en voorts kleine zoogdieren, aas, afval en andere eetbare zaken. De houding van de mens ten opzichte van de Roek is, zacht gezegd, ambivalent. Zo is het foerageren op bodeminsecten als engerlingen en ritnaalden gunstig voor de landbouw, terwijl het eten van zaaizaad een zekere schadepost voor de boer levert. Helaas wordt het positieve effect van de Roek voor de landbouw overschaduwd door het beeld dat men heeft van de (vermeende) schade.

Bron

Auteur(s)

Eggenhuizen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.