Overslaan en naar de inhoud gaan

Bonte kraai Corvus cornix

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Corvidae [familie]
Corvus [genus] (8/4)
cornix [soort]

De Bonte Kraai, sinds kort beschouwd als aparte soort (voorheen als ondersoort), broedt in een gebied dat zich uitstrekt van Ierland via Scandinaviƫ naar Midden-Europa en ver oostwaarts richting Aziƫ. De verspreiding sluit in het westen aan op die van de Zwarte Kraai, die een relatief klein areaal in Zuidwest- en West-Europa bewoont. Een 70-150 km brede hybridiseringszone loopt van Schotland via Denemarken naar de Alpen en de Middellandse Zee. Nederland valt daarmee buiten het reguliere broedgebied van de Bonte Kraai. De broedgevallen bij ons betreffen doorgaans mengparen (met Zwarte Kraai) en deels hybride vogels. Hierbij zijn vermoedelijk achtergebleven overwinteraars betrokken, die van Scandinavische origine zijn. De aantallen overwinteraars zijn in de tweede helft van de 20e eeuw sterk gedaald doordat de Scandinavische broedvogels noordelijker blijven overwinteren.

Bron

Auteur(s)

Versluys, M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.