Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Notenkraker Nucifraga caryocatactes

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Corvidae [familie]
Nucifraga [genus] (1/0)

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland
ReferentieAtlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000

Notenkrakers van de Europese ondersoort N. c. caryocatactes broeden in naaldbossen in Noord-Europa en de midden- en hooggebergten van Centraal-Europa. De populatie neemt toe door de uitbreiding van de oppervlakte geschikt naaldhout (fijnspar, arve, zilverspar). De noten van hazelaar zijn overigens een bijna onmisbare voedselbron voor deze vogels. De dichtstbijzijnde broedgebieden zijn gesitueerd in de Ardennen (gevestigd na invasie in 1968, waarbij ook deze ondersoort betrokken was, 180-210 paren in 1990; Bulteel 1992) en de Eifel (sinds ca. 1950; Mildenberger 1984).

In Nederland is broeden alleen bewezen voor de invasie­gewijs in ons land voorkomende Siberische ondersoort N. c. macrorhynchos, en wel in 1969 (minimaal één paar, vermoedelijk minstens vier; Bijlsma et al. 2001), na de grootste invasie sinds mensenheugenis. Dergelijke, door voedsel­gebrek veroorzaakte massale verplaatsingen zijn sindsdien op veel kleinere schaal opgemerkt in 1971, 1977, 1985 en 1991, maar hebben geen nieuwe broedgevallen opgeleverd. De laatste melding van een zich territoriaal gedragende Notenkraker stamt uit voorjaar 1996 (Boswachterij Appelscha; Bijlsma et al 2001). Tijdens de atlasperiode werden enkele Notenkrakers in het voorjaar gezien, maar wees niets op een broedgeval. 

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie