Overslaan en naar de inhoud gaan

Groene specht Picus viridis

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Picidae [familie]
Picus [genus] (2/1)
viridis [soort]

Het lachen van de Groene Specht schalt over grote delen van Europa, uitgezonderd de meest westelijke en noordelijke regionen. Gespecialiseerd als deze specht is op mieren en hun broed, is hij aangewezen op open (loof)bos of bosranden, en grazige, niet te hoge of te dichte vegetaties. Als grondfoerageerder en verstokte standvogel, zelfs in het noorden en oosten van zijn verspreidingsgebied, is hij gevoelig voor sneeuwrijke winters. Binnen Europa zijn de dichtheden in het (zuid)westen dan ook aanzienlijk hoger dan verder (noord)oostelijk. Bijna de helft van de 670.000 Europese paren - exclusief Rusland - verkiest Frankrijk als standplaats. 

Bron

Auteur(s)

Hustings, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.