Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kerkuil Tyto alba

Foto: Menno van Duijn

Indeling

Tyto [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
alba [soort] (2/1)

Indeling

Tyto [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
alba [soort] (2/1)

De Kerkuil komt, met 35 ondersoorten, verspreid voor over een groot deel van de wereld. Van oorsprong is hij een bewoner van (sub)tropische streken. In de gematigde streken blijft de verspreiding beperkt tot Europa en het zuidelijk deel van Noord-Amerika. Binnen Europa komen drie ondersoorten voor, waarvan de donkere vorm guttata de overhand heeft. De Kerkuil ontbreekt hier alleen in de meest oostelijke delen en ten noorden van de jaarisotherm van 6° c. Dat is de grens waar ’s winters gemiddeld tenminste 40 dagen sneeuw ligt van minimaal 7 cm hoog. Het voedsel bestaat in Nederland grotendeels uit woelmuizen, spitsmuizen en ware muizen (98%). Vogels, amfibieën en ongewervelden vullen het menu aan (de Jong 1995). Kerkuilen kunnen in alle maanden van het jaar broeden. Bij ons start de eileg gemiddeld rond de eerste week van april. Bij een optimale voedselsituatie kunnen Kerkuilen twee en bij uitzondering drie broedsels grootbrengen.

Bron

Auteur(s)

Jong, J. de

Publicatie