Overslaan en naar de inhoud gaan

Ransuil Asio otus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Strigidae [familie]
Asio [genus] (2/2)
otus [soort]

Ransuilen bewonen een enorm verspreidingsgebied van de Atlantische kusten tot aan de Stille Oceaan en van Noord-Afrika tot in de zuidelijke taiga. Hier jagen ze in open landschappen, vooral op muizen. In Noordwest-Europa gaat het doorgaans om Microtus-soorten, met de veldmuis als bekendste. Deze soort vertoont ritmische, veelal driejaarlijkse aantalsfluctuaties welke over grote gebieden synchroon verlopen. In het noorden van Scandinavië zijn deze schommelingen veel geprononceerder dan verder zuidelijk. Muizenplagen treden in Nederland sinds de tweede helft van de 20e eeuw zelden meer op. Vogels vormen een alternatieve voedselbron indien muizen schaars zijn. Bij streng winterweer vestigen Ransuilen zich vaak in dorpen of stadsparken, waar zij dan veel mussen vingen. Op de arme zandgronden van Drenthe en ook in de duinen zijn de graslanden vaak minder geschikt voor de veldmuis en vangen Ransuilen ook in de zomer aanzienlijke aantallen vogels, merendeels ter grootte van een Vink of Koolmees. Jonge konijnen worden - in tegenstelling tot de Bosuil - niet bejaagd omdat ze te zwaar zijn. Voor nestgelegenheid is de Ransuil afhankelijk van oude nesten, in het bijzonder van kraaiachtigen. De volwassen Nederlandse Ransuilen zijn hoofdzakelijk standvogel, terwijl jonge vogels enige zwerfneigingen vertonen. 

Bron

Auteur(s)

Koning, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.