Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Velduil Asio flammeus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Strigidae [familie]
Asio [genus] (2/2)
flammeus [soort]

De Velduil, broedvogel van open gebieden in vooral noordelijke streken, leeft hoofdzakelijk van muizensoorten die cyclische aantalsschommelingen vertonen. Hierdoor vertoont ook de velduilstand forse fluctuaties en worden zo nodig verre zwerftochten gemaakt, op zoek naar gunstige voedselomstandigheden. In Europa herbergen Rusland, Wit-Rusland, Finland, Zweden, Noorwegen en Groot-Brittannië elk minstens 1000 broedparen. In West- en Midden-Europa is de stand in de loop van de 20e eeuw gekelderd door habitatvernietiging en -verslechtering. De Nederlandse broedvogels blijven in het winterhalfjaar deels in eigen land. Andere individuen zwerven in zuidwestelijke of zuidoostelijke richting uit tot in Spanje en de Balkan en komen in latere jaren soms diep in Rusland terecht.

Bron

Auteur(s)

Versluys, M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.