Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Ruigpootuil Aegolius funereus

Indeling

Strigidae [familie]
Aegolius [genus] (1/0)
funereus [soort]

Het zwaartepunt van de Europese verspreiding van de Ruigpootuil ligt in Fenno-Scandinavië, de Baltische staten en Rusland. Verder zuidelijk broedt deze kleine uil in de sparrenbossen van de middel- en hooggebergten van Midden-Europa en is het voorkomen in het laagland doorgaans onregelmatig. De noordelijke Ruigpootuilen vertonen nomadisch gedrag, de zuidelijke zijn doorgaans standvogel hoewel jonge vogels en vrouwtjes soms omvangrijke tochten maken wanneer het voedsel (woelmuizen, aangevuld met vogels) schaars is. Oorspronkelijk broedde de soort vooral in nestholen van Zwarte Spechten, tegenwoordig echter ook veelvuldig in nestkasten.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.