Overslaan en naar de inhoud gaan

Slobeend Anas clypeata

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
clypeata [soort]

Herkenning
51 cm. Verschilt van alle andere eenden door de grote, lepelvormige snavel. Bovendelen van mannetje grotendeels zwart en wit, met glanzend groene kop, kastanjebruine buik en flanken, witte borst en bleekblauwe vleugelboeg. Vertoont in vlucht en water een opvallend zwart-wit-zwart-wit-zwart patroon. Vrouwtje bruin als vrouwtje wilde eend, maar met blauwe vleugelboeg. Juveniel als vrouwtje, maar iets donkerder en met gevlekte onderdelen. Mannetje in eclipskleed herkenbaar aan oranje flanken en gele ogen. Zwemt met voorste deel van lichaam diep in het water en schuin naar beneden gerichte snavel. In vlucht lijken vanwege de grote snavel de vleugels ver naar achteren te zitten. Nestelt in zompige weilanden, moerassen en soms in graanvelden.

Verspreiding en voorkomen
Broedt in heel Eurazië en Noord-Amerika, met uitzondering van de arctische gebieden. De Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuid-Europa en Noordwest-Afrika.

Biotopen
In Nederland broedt de slobeend bij zoet en brak water met begroeide randen.

Voedsel
Omnivoor; zoekt zowel aan de oppervlakte als duikend voedsel. De lepelvormige snavel filtert voedsel uit het water. Eet garnaaltjes, slakken, insecten en larven, zaden en knoppen van waterplanten.

Eieren
Een nest telt 8-12 eieren die elliptisch tot buikig zijn, glad aanvoelen. De kleur varieert van creme tot vuilgeel en olijfachtig. Formaat 52 x 37,2 mm.

Geluiden
In vlucht een laag, gutturaal 'toek-toek', vrouwtje een krakend 'kwuak'.

Publicatie