Overslaan en naar de inhoud gaan

Slobeend Anas clypeata

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
clypeata [soort]

De broedverspreiding van de Slobeend omvat Euraziƫ en Noord-Amerika, met uitzondering van de arctische gebieden. De hoogste dichtheden worden aangetroffen in laaglanden binnen de gematigde klimaatszones. De Nederlandse broedpopulatie is - de Russische daargelaten - de grootste binnen Europa. In Nederland broedt de Slobeend vooral in waterrijke graslanden en tevens in natte duinvalleien en andere gebieden met voedselrijk en ondiep stilstaand (zoet) water, zoals eutrofe vennen en kreken. De broedperiode loopt van eind april tot in juni. Het nest wordt bij voorkeur gemaakt in grasland of in oevervegetatie langs sloten en plassen. De Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuid-Europa en Noordwest-Afrika. Slobeenden zijn omnivoren. Met hun lepelvormige snavel filteren ze plankton uit het water. Andere voedselbronnen zijn kleine kreeftachtigen, slakjes, insecten(larven), kikkervisjes en zaden en knoppen van waterplanten.

Bron

Auteur(s)

Kleunen, A. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.