Overslaan en naar de inhoud gaan

Krakeend Anas strepera

Foto: Bas van Hulst-Kuiper

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
strepera [soort]

Een stille, onopvallende groeier. Zo is de Krakeend te karakteriseren. Stil en onopvallend in uiterlijk en gedrag, maar ook in de populatiegroei die de soort in Nederland doormaakt. De Krakeend heeft een verbrokkelde verspreiding over de gematigde klimaatzones van Eurazië. In de 20e eeuw heeft de soort zich vanuit de belangrijke broedgebieden in de steppen van Aziatisch Rusland richting West-Europa uitgebreid. In onze omgeving is de Krakeend, buiten Nederland, vrij algemeen in Noord-Duitsland, de noordelijke helft van Frankrijk en het oosten van Engeland. De Nederlandse Krakeenden overwinteren waarschijnlijk grotendeels in eigen land en in Engeland. Alleen bij strenge vorst trekt een aanzienlijk deel in zuidelijke richting weg. De Krakeend broedt in laaggelegen, open en grazige zoetwatergebieden met een weelderige oevervegetatie, in toenemende mate ook in brakwatergebieden. Het nest bevindt zich meestal in ruige oever­vegetatie. Krakeenden zijn grotendeels graseters, maar leven ook van kleine waterorganismen. 

Bron

Auteur(s)

Huijssteeden, E. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.