Overslaan en naar de inhoud gaan

Zomertaling Anas querquedula

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)

Het broedgebied van de Zomertaling kent een zwaartepunt in de gematigde zones van Eurazië. In West-Europa, waar de soort sterk verbrokkeld voorkomt, vinden we de meest aaneengesloten verspreiding - voor zover daarvan nog te spreken valt - in de laaggelegen delen van Nederland en de Duitse laagvlakte tot in Denemarken. De Zomertaling is de enige in ons land broedende eend waarvan vrijwel de hele populatie in tropisch Afrika overwintert. De soort broedt bij voorkeur langs rustige en beschutte, ondiepe stilstaande wateren met drijvende vegetatie en een weelderige maar niet al te dichte oeverbegroeiing, liefst omgeven door grasland of moeras. Het voedsel is zowel plantaardig als dierlijk, en bestaat onder meer uit kleine waterdieren als kevers, mollusken en muggenlarven, maar ook uit zaden, wortels en bladeren van waterplanten. 

Bron

Auteur(s)

Zomerdijk, P.J.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.