Overslaan en naar de inhoud gaan

Smient Anas penelope

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
penelope [soort]

De Smient is een (sub)arctische en boreale broedvogel, waarvan het broedgebied van IJsland oostwaarts tot aan de Beringstraat loopt. In Europa komt de Smient ook in enkele gebieden ten zuiden van het gesloten verspreidingsareaal voor. Hiervan herbergt Noord-Schotland met enkele honderden paren nog de meest omvangrijke broedpopulatie (Gibbons et al. 1993, Ogilvie et al. 2001a). Smienten nestelen doorgaans langs zoete wateren met een rijke oeverbegroeiing en een weelderige drijvende en ondergedoken vegetatie. Buiten de broedtijd is de Smient een vegetariër die vooral water- en oeverplaten nuttigt. In de broedtijd echter vormen uitzwermende muggen vooral voor de vrouwtjes een belangrijke voedingsbron, die van grote invloed is op de broedconditie. 

Bron

Auteur(s)

Eggenhuizen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.