Overslaan en naar de inhoud gaan

Wintertaling Anas crecca

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
crecca [soort]

In de noordelijke helft van Europa en in het laagland van Noord-Frankrijk tot en met de Bal­tische staten is de Wintertaling een verspreid voorkomende broedvogel. De Nederlandse broedvogels zijn standvogel of trekken weg naar Engeland en Frankrijk. Winter­talingen zoeken hun uit plantaardig en dierlijk materiaal bestaande voedsel vaak zwemmend, met kop en nek onder water. In de broedtijd bewoont de soort rustige, waterrijke gebieden met stilstaand water en dichte oeverbegroeiing. Meestal zijn dat open landschappen, maar Winter­talingen nestelen ook langs veenputten en vennen in hoog opgaand bos, soms op meer dan 100 m van water.

Bron

Auteur(s)

Dijk, A. J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.