Overslaan en naar de inhoud gaan

Amerikaanse smient Anas americana

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
americana [soort]

Indeling

Anatidae [familie]
Anas [genus] (21/7)
americana [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Deze Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Smient is in ons land een zeldzame dwaalgast, met iets meer dan 30 aan­vaarde gevallen (van den Berg & Bosman 2001). De soort wordt in de broedtijd aangetroffen in zoetwatermoerassen en op meren die omgeven zijn door grasland. In de overwinteringsgebieden is de soort meer kustgebonden.

In de atlasperiode werd het eerste broedgeval in Nederland vastgesteld. Vanaf voorjaar 1999 hielden zich een vrouwtje Amerikaanse Smient en een mannetje Smient op langs de IJsselmeerkust bij Amsterdam (atlasblok 25-36). In dat jaar, en in 2001, ging het vrouwtje over tot eileg. Het broedgeval ging in beide gevallen overstuur, waarschijnlijk door predatie (J. Koerts pers. med.). Voorts verbleef van begin februari tot in maart 1998 een soms baltsend paar op een zandafgraving en naburige visvijvers nabij Eersel (nb; atlasblok 57-12). In mei was hier alleen nog het mannetje aanwezig; aanwijzingen voor een broedgeval ontbraken (M. Bakermans pers. med.). Aangezien de soort in waterwildcollecties wordt gehouden, is de oorsprong van de betrokken vogels vermoedelijk hier te zoeken.

Bron

Auteur(s)

Ottens, G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.