Overslaan en naar de inhoud gaan

Grauwe gans Anser anser

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anser [genus]
(12 soorten in totaal / 3 gevestigd)
anser [soort] (2/1)

De Grauwe Gans is broedvogel in een groot deel van Noordwest-Europa, waarbij Nederland min of meer de zuidelijke begrenzing vormt. Het broedgebied strekt zich naar het oosten uit tot ver in Azië. De soort verkiest gewoonlijk waterrijke gebieden en nestelt in rietvegetaties, moerasbos of op eilanden. Het voedsel bestaat het gehele jaar uit plantaardig materiaal. Tijdens de broed- en jongentijd eten de vogels vooral grassen en moerasplanten. Buiten de broedtijd worden allerlei oogstresten (granen, suikerbieten, aardappelen) genuttigd, evenals knollen en worteldelen van biezen, riet en andere moerasplanten. De broedtijd valt in Nederland van eind februari tot begin mei, terwijl in uitzonderlijke gevallen nog in juni legsels worden gestart. Het nest is zeer variabel van opbouw. Als er veel riet aanwezig is in de omgeving van de nestplaats, worden hoge rietbouwsels gemaakt. Indien nestmateriaal vrijwel ontbreekt, kunnen de vogels hun eieren ook in een kuiltje in de grond leggen. Solitair broedende vogels lijken, vooral in droge voorjaren, aanmerkelijk slechtere broedresultaten te hebben dan koloniegewijs nestelende ganzen (van Turnhout et al. 1998, 2001a). De Noord-Nederlandse broedvogels trekken weg naar Spanje, die in het zuiden van het land zijn overwegend standvogel. 

Bron

Auteur(s)

Voslamber, B.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.