Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Topper Aythya marila

Foto: Kees Venneker

Indeling

Anatidae [familie]
Aythya [genus] (8/3)
marila [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet marien
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Trend

Trend gehele periode: Stabiel
Trend laatste 10 jaar: Onzeker

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Het broedgebied van de Topper strekt zich uit van Noord-Scandinavië tot ver in Siberië. In Nederland overwinteren grote aantallen vooral op het IJsselmeer en het westen van de Waddenzee. Kleine aantallen, hooguit enkele honderden, overzomeren in ruigroepen op het IJsselmeer en Markermeer. Een enkele keer verblijven Toppers in voorjaar en zomer voor langere tijd in de kustzone van het meer. In 2000 werd langs de IJsselmeerkust bij Wervershoof een paar ontdekt in onoverzichtelijk terrein (atlasblok 14-58). In juni werd waargenomen hoe het vrouwtje in de vegetatie verdween. Hoewel de vogels in juli en augustus regelmatig werden gezien, kwamen er pas in september aanwijzingen voor een broedgeval, toen twee vogels werden ontdekt die als vermoe­delijk niet-vliegvlugge jongen werden bestempeld (A. Roobeek pers. med.). Gezien het feit dat van deze soort geen zeker broedgeval bekend is, moet deze waarneming met terughoudendheid worden behandeld en kan deze niet gelden als een eerste broedgeval. Het betreft echter een intrigerende gebeurtenis die tot alertheid in de komende jaren noopt. Dat het eventuele broedgeval laat in het broedseizoen zou hebben plaatsgevonden, komt overigens goed overeen met de timing van de broedcyclus in de noordelijke broedgebieden.

 

Bron

Auteur(s)

Voslamber, B.

Publicatie