Overslaan en naar de inhoud gaan

Tafeleend Aythya ferina

Foto: Kees Venneker

Indeling

Anatidae [familie]
Aythya [genus] (8/3)
ferina [soort]

De Tafeleend is in de broedtijd een bewoner van ondiepe en (matig) voedselrijke wateren. Het voedsel, dat in tegenstelling tot de Kuifeend vooral plantaardig is, wordt voornamelijk duikend verzameld. Het broedgebied strekt zich uit over de gematigde streken van Ierland tot het Bajkalmeer in oostelijk Centraal-Azië. In West-Europa is de Tafeleend als broedvogel een betrekkelijke nieuwkomer. Rond 1850 reikte het aaneengesloten broedgebied in het westen tot aan de Elbe. Daarna werden eerst Zweden en Finland gekoloniseerd, vervolgens Denemarken en - vanaf eind 19e eeuw of iets eerder - Nederland. Begin 20e eeuw verspreidde de soort zich verder over Midden-Europa, Groot-Brittannië en Frankrijk. Na 1950 werd het broedgebied uitgebreid met Spanje, Italië en Griekenland.

Bron

Auteur(s)

Veldkamp, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.