Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotgans Branta bernicla

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Branta [genus] (8/1)
bernicla [soort]

Herkenning
55-60 cm. Kleinste en donkerste van alle 'zwarte ganzen' (ongeveer zo groot als wilde eend), met dofzwarte kop, nek en bovenborst en wittige vlek op zijnek (niet bij juveniel); bovendelen leigrijs tot donker grijsbruin, boven- en onderstaartdekveren wit. Naast de rotgans B. b. bernicla uit Noord-Rusland, met donkere onderborst en flanken, worden nog twee andere ondersoorten in Europa aangetroffen. Witbuikrotgans B. b. hrota uit Groenland en Spitsbergen heeft veel lichtere buik en flanken, contrasterend met donkere borst. Zwarte rotgans B. b. nigricans, dwaalgast uit Oost-Siberië en Canada, heeft vrijwel zwarte borst en buik (zonder noemenswaardig contrast), een opvallende witte, driehoekige flankvlek en bredere witte zijhalsvlekken. De drie taxa worden soms als aparte soorten beschouwd. Vaker nabij zee dan andere ganzen; zelden in binnenland. foerageert langs de kust, hoofdzakelijk overdag. Zeer gezellig. Vlucht soepel, met opvallende witte staart en anaalstreek, zelden in V-formatie.

Verspreiding en voorkomen
Broedt in Alaska, Noord-Canada, Groenland, Spitsbergen en Noord-Rusland. Overwintert aan de Noord-Amerikaanse westkust en kustgebieden in Noordwest-Europa en Oost-Azië. In Nederland een wintergast en doortrekker in groot aantal.

Biotopen
Langs de kust en riviermondingen, bij voorkeur met grote wadvlakten; rust tijdens vloed ook wel op zee. Ook bij graslanden in de Zeeuwse Delta en het Waddengebied, voornamelijk weilanden en akkers op in de directe omgeving van het Waddengebied.

Voedsel
Graast op land en in ondiep water. Voedt zich 's winters met zeegras, groene algen en wadplanten. In het broedgebied mossen, korstmossen, grassen en andere toendraplanten.

Eieren
Aantal eieren in legsel 3-5, zelden 2-8. Elliptisch tot buikig, vaak langwerpig. Glad en enigszins glanzend. Crèmekleurig of geelachtig. Formaat 70,3 x 46,4 mm.

Geluiden
Vaak zwijgzaam, maar in vlucht en op het water erg lawaaiig. Roep een gutturaal 'rot rot'.

Publicatie