Overslaan en naar de inhoud gaan

Mandarijneend Aix galericulata

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Anatidae [familie]
Aix [genus] (2/1)

In zijn oorspronkelijke broedgebied, het oosten van China, bewoont de Mandarijneend oude loofbossen in de nabijheid van water. Door ontbossing zijn de aantallen sterk achteruit gegaan en is deze eend, met een wereldpopulatie van hooguit 20.000 exemplaren, bedreigd. Vanwege de kleurenpracht van het mannetje is de soort geliefd in watervogelcollecties en parken. Ontsnapte of vrijgelaten Mandarijneenden hebben zich in West-Europa op verschillende plaatsen goed gehandhaafd. Alleen al in Zuid-Engeland broeden enkele duizenden paren, terwijl er ook levensvatbare vestigingen in Duitsland en België zijn (Blair et al. 2000, NWO 2000). In West-Europa nestelt de Mandarijneend vaak in holtes van de Zwarte Specht, soms ook in nestkasten voor Bosuil of Kerkuil, of in andere holtes in gebouwen. Zodra de vrouwtjes op eieren zitten, trekken de mannetjes weg om te ruien. Vanaf begin mei, met de mediaan op 18 mei, verschijnen de Nederlandse vrouwtjes met jongen op open water (Bijlsma 1994a). Na het broedseizoen ruien de vrouwtjes hun slagpennen, doorgaans op kleine wateren nabij de broedplaatsen. De broedvogels verplaatsen zich ‘s winters over korte afstand op zoek naar open water, maar vertonen verder weinig trekgedrag.

Bron

Auteur(s)

Lensink, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.