Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Carolina-eend Aix sponsa

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Aix [genus] (2/1)
sponsa [soort]

De Carolinaeend, de Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Mandarijneend uit Azië, bewoont een combinatie van bos en open (stromend) water en wordt daarom in de Verenigde Staten ‘Boseend’ genoemd. De nesten worden in boomholten gemaakt, soms ook in nestkasten. In Noord-Amerika is het aantal in de eerste helft van de 20e eeuw sterk achteruitgegaan. In veel staten zijn, als bijdrage in de bescherming van de soort, nestkasten opgehangen; en met succes. Het voorkomen in Nederland is het gevolg van ontsnappingen. In watervogelcollecties is het een van de meest gehouden soorten (van der Laar et al. 1994). Elders in West-Europa worden spaarzaam broedgevallen vastgesteld (Gibbons et al. 1993, Blair et al. 2000, NWO 2000). De soort is standvogel en wordt buiten het broedseizoen geregeld opgemerkt tussen Mandarijneenden.

Bron

Auteur(s)

Lensink, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.