Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine zwaan Cygnus bewickii

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Cygnus [genus] (7/2)
bewickii [soort]

Indeling

Anatidae [familie]
Cygnus [genus] (7/2)
bewickii [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Trend

Trend gehele periode: Stabiel
Trend laatste 10 jaar: Sterke afname

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Kleine Zwanen broeden op de arctische toendra en overwinteren grotendeels in West-Europa. De dichtstbijzijnde broedgebieden in Noordwest-Rusland liggen op ca. 2500 km van ons land, dat een belangrijk overwinteringsgebied vormt voor de ten westen van de Oeral broedende populatie. Recent overwinteren hier 13.000-19.0000 Kleine Zwanen (SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep 2001). Incidenteel worden er binnen het overwinteringsgebied overzomerende individuen of paren gemeld, vermoedelijk vogels die in te slechte conditie zijn om weg te trekken. In Nederland is zulks het geval op de Hellegatsplaten (solitaire vogel sinds 1994, twee in 1999 en 2000; Ouweneel 2000). In 2000 werd ook een exemplaar gezien bij Zevenbergschen Hoek, amper 20 km verderop. Hoewel van broeden tot nu toe niets gebleken is, lijkt het zinnig om de ontwikkeling, vooral op de Hellegatsplaten, in de gaten te houden.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.