Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote zaagbek Mergus merganser

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Mergus [genus] (2/1)
merganser [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet marien
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Trend

Trend gehele periode: Stabiel
Trend laatste 10 jaar: Onzeker

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Grote Zaagbekken zijn holenbroeders van zoete, heldere en visrijke wateren nabij bossen en parken. Rusland en Scandinavië maken de hoofdmoot uit van het verspreidingsgebied. Daarnaast zijn er relatief recente, groeiende populaties in de Alpen, Schotland en Engeland en een stabiele populatie in Noordoost-Duitsland. In Vlaanderen en de aan Nederland grenzende Duitse deelstaten broedt de soort niet.

Hoewel in Nederland geregeld enkele Grote Zaagbekken overzomeren, met name op het IJsselmeer, zijn er geen broedgevallen bekend. Twee (vliegvlugge) jonge vogels die in 1996 in het gezelschap van een vrouwtje werden gezien nabij het IJmeer, bleken bij nader inzien mannetjes in eclipskleed te zijn (van den Berg & Bosman 2001 contra Zijlmans 1997). Ook oudere claims van broedgevallen werden later herroepen.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.