Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Middelste zaagbek Mergus serrator

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Anatidae [familie]
Mergus [genus] (2/1)
serrator [soort]

Het broedgebied van de Middelste Zaagbek strekt zich uit over de noordelijke delen van Amerika en Eurazië. In Europa is de soort het talrijkst op IJsland, in Fenno-Scandinavië, Noord-Rusland en delen van Groot-Brittannië. Kleinere aantallen komen tot broeden in Ierland, Nederland, Duitsland, Polen, de Baltische staten en Oekraïne. De nesten bevinden zich bij voorkeur op oevers en eilanden in kustgebieden, (bijna) getijloze zoute en brakke wateren, zoete binnenmeren en langs rivieren. Vanaf eind 19e eeuw breidt de Middelste Zaagbek zijn verspreidingsgebied in West-Europa langzaam naar het zuiden uit. Sinds 1993 ligt de zuidgrens ter hoogte van Noordwest-Frankrijk (Demongin 1994). De dichtst bij Nederland gelegen vaste broedplaatsen van enige betekenis bevinden zich in het Duitse Waddengebied (Rasmussen et al. 2000). Gedurende het najaar worden de broedgebieden in Noord-Europa grotendeels verlaten, maar de broedvogels aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied zijn standvogel of trekken slechts over korte afstanden weg. Overwinteren vindt vooral plaats in ondiepe brakke of zoute wateren langs de kusten van Oostzee, Noordzee en noordelijke Atlantische oceaan.

Bron

Auteur(s)

Strucker, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.