Overslaan en naar de inhoud gaan

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Oxyura [genus] (2/1)

De Rosse Stekelstaart is een Noord-Amerikaanse eend, die zich sinds de jaren 1940 als exoot heeft gevestigd op verschillende plekken in West-Europa, in het bijzonder in Midden-Engeland. Rond de millenniumwisseling bedroeg de populatie hier naar schatting 6000 vogels. Elders in Europa is de soort vooral bekend uit de landen rondom Groot-Brittannië, zoals Ierland, Nederland, België en Frankrijk. Met name in Spanje vormt hij een bedreiging voor de wereldwijd zeldzame Witkopeend Oxyura leucocephala, omdat beide soorten met elkaar kunnen hybridiseren en het voortbestaan van een zuivere populatie van Witkopeenden daardoor onder druk kan komen te staan. In verschillende Europese landen zijn daarom maatregelen getroffen ter bestrijding van de Rosse Stekelstaart.

In Nederland komt de Rosse Stekelstaart hoofdzakelijk op enkele vaste plekken in het westen en noorden van het land voor. Het eerste broedgeval werd vastgesteld in 1973 en sindsdien is het aantal gestegen tot ongeveer 20 broedparen. Het aantal overwinteraars groeide uit tot ongeveer 100. Er zijn aanwijzingen dat de Nederlandse vogels hun oorsprong vinden in de Britse populatie (Eggenhuizen 1987, Hughes & Grussu 1994). Maar omdat de soort geliefd is bij volièrehouders en zich relatief succesvol voortplant in gevangenschap, kan een deel van de waarnemingen ook betrekking hebben op in Nederland ontsnapte collectievogels.