Overslaan en naar de inhoud gaan

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Oxyura [genus] (2/1)

De Rosse Stekelstaart broedt op relatief kleine, met riet omzoomde meren en plassen. Buiten het broedseizoen wordt de soort ook aangetroffen op grotere wateren. De soort komt hoofdzakelijk op zoet water voor. De Noord-Amerikaanse broedvogels worden veelal op laaggelegen meren aangetroffen, terwijl de Zuid-Amerikaanse populaties juist op bergmeren voorkomen.

Bron

Auteur(s)

Slaterus, R.