Overslaan en naar de inhoud gaan

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Oxyura [genus] (2/1)

Bronnen

Brouwer, R.E. 1991. De broedvogels van het Zwanenwater. Tringiaan 14: 49-82.

Cramp, S. & K.E.L. Simmons (eds) 1977. The birds of the Western Palearctic, Vol. 1. Oxford.

Eggenhuizen, A.H.V. 1987. Rosse Stekelstaarteend, een nieuwe soort voor Nederland? De Graspieper 7: 101-102.

Groot, J.B. 1997. Het voorkomen van de Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis in Nederland. Limosa 70: 27-32.

Hughes, B. & M. Grussu 1994. The Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in the United Kingdom: distribution, monitoring, current research and implications for European colonisation. Oxyura VII: 29-47.

Hughes, B., I. Henderson. & P. Robertson 2006. Conservation of the globally threatened white-headed duck, Oxyura leucocephala, in the face of hybridization with the North American ruddy duck, Oxyura jamaicensis: results of a control trial. Acta Zoologica Sinica 52: 576-578.

Lensink, R. 2002. Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse broedvogels. Naturalis, KNNV-Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden: 148. [Nederlandse Fauna 5]

Madge, S. & H. Burn 1988. Wildfowl, an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Christopher Helm, London

Ogilvie, M. & S. Young 1998. Photographic handbook of the wildfowl of the world. New Holland, London.

Ovaa, A., J. van der Laan, M. Berlijn & CDNA 2008. Rare birds in the Netherlands in 2007. Dutch Birding 30: 369-389.

Teixeira, R.M. 1979. Atlas van de Nederlandse broedvogels. Natuurmonumenten, ‘s-Graveland.

Vergeer, J.W. 2007. De Rosse Stekelstaart: ongewenste Amerikaan? Watervogeltellingen in Nederland. Nieuwsbrief seizoen 2006/2007, nr 8: 2-3.

 

Links

SOVON Link
DAISIE http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=50432#

DAISIE factsheet http://www.europe-aliens.org/pdf/Oxyura_jamaicensis.pdf

NOBANIS http://www.nobanis.org/speciesInfo.asp?taxaID=718

Global Invasive Species Database http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=152&fr=1&sts=sss&lang=EN

 

NBN gateway http://data.nbn.org.uk/gridMap/gridMap.jsp?allDs=1&srchSpKey=NHMSYS0000530524

Invasive Species in Belgium http://ias.biodiversity.be/ias/species/show/22

 

LNV (nieuwsbericht) http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=23691

 

Bron

Auteur(s)

Slaterus, R.