Overslaan en naar de inhoud gaan

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Oxyura [genus] (2/1)

Vooral buiten het broedseizoen sluit de Rosse Stekelstaart zich vaak aan bij groepen van andere soorten eenden, vooral bij Kuifeenden en Tafeleenden. Beide soorten hebben een vergelijkbare biotoopkeuze en zoeken eveneens duikend naar voedsel. Er zijn meerdere waarnemingen bekend van mannetjes die baltsgedrag vertoonden tegenover vrouwtjes Tafeleend (Brouwer 1991, Groot 1997). Welke invloed de Rosse Stekelstaart heeft op andere in Nederland voorkomende soorten is onvoldoende bekend.

Bron

Auteur(s)

Slaterus, R.