Overslaan en naar de inhoud gaan

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Oxyura [genus] (2/1)

De Rosse Stekelstaart vormt vooral in Spanje een bedreiging voor de wereldwijd zeldzame Witkopeend; beide soorten hybridiseren met elkaar waardoor het voortbestaan van een zuivere populatie van Witkopeenden onder druk kan komen te staan. Vooral in Spanje en Groot-Brittannië zijn daarom maatregelen getroffen die hybridisatie tussen Witkopeend en Rosse Stekelstaart moeten tegengaan (Hughes et al. 2006). De Witkopeend is in Nederland overigens een dwaalgast, waarvan in de periode 1851-2007 slechts 15 exemplaren zijn vastgesteld (Ovaa et al. 2008). 

In het najaar van 2008 heeft minister Verburg van LNV de provincies opgeroepen om werk te maken van de bestrijding van de Rosse Stekelstaart (Link). De minister wees daarbij op afspraken die waren gemaakt met andere Europese landen en op de actieve bestrijding die reeds in Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk en België plaatsvond. In Groot-Brittannië waren op dat moment al ruim 3600 Rosse Stekelstaarten gedood.

Bron

Auteur(s)

Slaterus, R.