Overslaan en naar de inhoud gaan

Casarca Tadorna ferruginea

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Tadorna [genus] (5/1)
ferruginea [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet brak
ReferentieAtlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000

Tijdens het atlasonderzoek zijn zekere broedgevallen vast­gesteld in het IJsselmeergebied (Makkum, Nijkerk), langs de IJssel (omgeving Wijhe), in Noordwest-Overijssel (De Wieden), bij IJmuiden en in het Veerse Meer. De waarschijnlijke broedgevallen betreffen vooral geruime tijd aanwezige paren in ogenschijnlijk geschikt habitats, zonder verdere aanwijzingen voor nesten of jongen. Door de opvallende tekening en het luidruchtige baltsgedrag zullen overigens weinig paren zijn gemist. De verspreiding vertoont weinig patroon en lijkt vooral door toeval bepaald.

Veranderingen

In 1973-77 waren er enkele meldingen, waaronder één zeker broedgeval. In de jaren tachtig nam het jaarlijkse aantal opgaven iets toe, overwegend uit Laag-Nederland en het rivierengebied (Lensink 1996b). In de situatie is sindsdien echter weinig verandering gekomen, terwijl broedpogingen per gebied vaak eenmalig zijn. Dit suggereert dat ontsnapte vogels op willekeurige locaties broedpogingen doen, maar met weinig succes. Mogelijk kennen Casarca’s ook een lage overleving. Dit zou betekenen dat de verwilderde populatie geregeld aanvulling moet krijgen vanuit nieuwe ontsnappingen (van der Laar et al. 1994).

Aantallen

Tegenwoordig komen ieder jaar Casarca’s in ons land tot broeden, wellicht 5-20 paren in 1998-2000. Het aantal zekere broedgevallen blijft echter klein. Al met al heeft de soort nog geen vaste voet aan de grond; tussen 1971 en 1994 zijn 65 vermoedelijke broedpogingen vastgesteld, waaronder 26% zekere broedgevallen (Lensink 1996b). 

Bron

Auteur(s)

Lensink, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.